K 2

iPressure drukmeting

De iPressure drukmeting wordt uitgevoerd middels sensoren welke onder uw voeten geplakt zijn. Deze sensoren sturen een signaal door naar de computer zodat het in een grafiek inzichtelijk gemaakt wordt hoe hoog de druk is onder uw voeten tijdens het lopen. Hierdoor is het mogelijk om schoenen met elkaar te vergelijken om zo een relevant beeld te krijgen welke voor u de minste druk geven op pijnplekken.