Privacy

Privacybeleid

Kievit Schoenen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Om op de juiste manier met bedrijfsvoering en bestellingen om te gaan, leggen wij uw contactgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verwerken van bestellingen, het contacteren van de klant bij binnenkomst van een besteld artikel de bijbehorende administratie. Daarnaast ontvangt u van ons alleen e-mails als u hier akkoord voor heeft gegeven, en gebruiken wij uw adresgegevens voor het verstrekken van kortingskaarten gecombineerd met gespaarde punten na aanschaf.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) op in uw dossier voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens, het verwijderen van gegevens
uit ons systeem en op dataportabiliteit.

Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met zorgverleners, fysiotherapeuten pedicures en podotherapeuten. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met ons via info@kievit-schoenen.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en software. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens

Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt. Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een afspraak te maken, hebben wij uw gegevens immers nodig.

Google Analytics

Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) zij op onze site komen, welke zoekwoorden ze gebruiken, hoelang ze op een pagina blijven, enzovoort. Deze statistieken gebruiken we om onze website te verbeteren. We kunnen hierbij niet zien wie u bent.

Google AdWords

Op basis van uw Google zoekopdracht wordt een gerichte advertentie in het zoeknetwerk van Google geplaatst. De resultaten die hierbij naar voren komen, kunnen beïnvloed zijn door een eerder bezoek aan onze website. Wij maken doelgroepen op basis van surfgedrag, waarmee Google in staat is om gerichte advertenties in het zoeknetwerk te plaatsen namens Voetencentrum Wender.

U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Facebook Pixel

Wij maken op onze website gebruik van de zogenoemde ‘Facebook Pixel’. Dit betekent dat er een bestandje in uw browser wordt opgeslagen waarmee Facebook namens Voetencentrum Wender gerichte advertenties op uw Facebook- of Instagramtijdlijn kan plaatsen op basis van uw surfgedrag.

Wij kunnen uit de verzamelde gegevens niet opmaken wie u bent. Er wordt alleen een registratie gemaakt van de pagina’s die u bezoekt en wanneer u deze bezoekt. Deze gegevens worden gekoppeld aan uw (anonieme) Facebookprofielgegevens, op basis waarvan een advertentiepubliek gemaakt wordt.

Wilt u niet dat deze gegevens worden verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties, dan kunt u terecht op de website van AboutAds of YourOnlineChoices. Hier kunt u de betreffende instellingen heel gemakkelijk wijzigen.

Meer informatie

Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google en sociale netwerkaanbieders, zoals Facebook, omgaan met de verzamelde gegevens. Echter zijn deze aanbieders aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Klik hier voor het privacybeleid van Google
Klik hier voor het privacybeleid van Facebook