info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Privacyverklaring Kievit Schoenen

De juridische organisatie van Kievit Schoenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kievit Schoenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens van u daarnaast noteren wij bijzondere persoonsgegevens zoals verwijsgegevens en een burgerservicenummer voor de klanten welke middels (orthopedische) verwijzing binnen komen.

Hierbij willen wij specifiek aangeven dat wij bovenstaande gegevens alleen verwerken indien deze van toepassing zijn op de opdracht en overeenkomst met u, en dat deze niet voor iedere relatie standaard verwerkt worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het adequaat en rechtmatig verstrekken van medische hulpmiddelen is het noodzakelijk dat wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over indicaties, loop- en houdingsproblemen en maten van het lichaam. Met deze informatie zal Kievit Schoenen extra zorgvuldig omgaan gezien de gevoeligheid van deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bescherming van uw gegevens

Voor het adequaat en rechtmatig verstrekken van medische hulpmiddelen is het noodzakelijk dat wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over indicaties, stoornissen en maten van het lichaam. Met deze informatie zal Kievit Schoenen extra zorgvuldig omgaan gezien de gevoeligheid van deze informatie. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik of klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met ons via info@kievit-schoenen.nl Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en software. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer naar andere zorgverleners) zorgen wij ervoor dat uw privacy-rechten worden gewaarborgd in een verwerkersovereenkomst.
 

Uitwisseling van uw gegevens

Alleen met uw toestemming wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals podotherapeuten, orthopedisch schoenmakers, huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten en pedicures. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 12 maanden verwijderd.